வீரத்தின் வேர்கள்

.பெண்ணென்றால்

.ஆரதழுவும்

தோணிபுடித்து

யாரடா உன்னை மோத

மகனே மகனே

பச்சைத்தமிழா

எப்படித் தாங்குவது

தாய்நிலமே ஈழமே

பிரபாகரா பிரபாகரா

சிங்களச்சருகே

கார்த்திகை பூக்களே

அறிமுக உரை பழ நெடுமாறன்