ஈழம் மீட்பது உறுதி

.தென்றல் காற்றே தென்றல்

ஈழ விடுதலை தூரம் இல்லை

தென்றல் வந்து சொன்ன

சுதந்திர வீரா சுதந்திர வீரா

காடும் கண்டோம் கடல்கள்

அனல் விழி திறந்ததடா

குருதி சிந்தும் ஈழமடா

வீரன் போன பாதையிலே

அன்னையே தமிழ்

புறப்படு தமிழா