ஊர்க்குயில்

அறிமுக உரை

முகவுரை

சமர்ப்பணம்....

நள்ளிரவு நெல்லு

வாசலுக்கு பூட்டும்...

இளமைக்காலம் கவிதை

எரியும் நெருப்பில்

சாமக்கோழி கூவி

நட்சத்திரங்களை எண்ணி

பணிந்போக தமிழன்

சோகங்கள் எங்களின்

உருகிப்போனோம் அழுது

பின் உரை