விடுதலை நெருப்பு

.தூக்குக் கயிறை

மூன்று தமிழர்

சோழப் பரம்பரை

முற்றுகை இடுகிற

நெருப்பே அனையாய்

முள்ளிவாய்க்கால்...

வீரவணக்கம் வீரவணக்கம்

ஏறு நீ ஏறு ஏறு

செந்தில்குமரன் மூட்டிய

நெஞ்சில் நெருப்பை

முன் உரை