திலீபனின் கீதாஞ்சலி

.பாடும் பறவைகள்

.ஊரெழுவில் பூத்த கொடி

வந்தபடை

நல்லை நகர்

பன்னிரெண்டு

சத்தியப் போரது

நல்லூரின்

வாயிலொரு நீர் துளியும்

நெஞ்சினை பிழிந்துருக்கும்

மலர் தூவ வாருங்கள்

முன் உரை