முடிசுடும் தலைவாசல்

.திருகோணமல்லக்குப் போறோம்

தமிழர் என்ற சொல்லிலே

தம்பி நட நம்பி

இடிகள் முழங்க வெடிகள்

திருமலை பகலினில் ஒரழகு

தரைப்படை கடற்படை

சின்னக்காற்று வந்து

இனிதான உலகத்தில்

கோணமாமலையில் புலிக்கொடி

வாடா பகையே வடா