விடியலைத்தேடும் பறவைகள்

களத்தில் நிற்கும் வேங்கைகளே

காவிய கனங்கள்

வேங்கைகளே

கல்வியும் எங்கள்

இருட்டினில்

தமிழ் மாணம் என்பது

தலைகள் நிமிர்ந்திட

இது ஒரு புதுவித

மண்காக்க