களத்தில் நின்று வேங்கைகள்

முகவுரை

எரியும் சிதை நெருப்பின்

குழந்தைகள் நாம்

அலைகடல் மீதினில்

உரிமை உறங்கும்

புலிப்படை எழுந்து

தாயினும் மேலான

அஞ்சாத அஞ்சாத நெஞ்சினரே

போருக்கு போகும் புலி

வீரம் விளையும் பூமி

தன்மானத்தமிழா

எங்களின் தேசம்