வானுயரும் புலி வீரம்

உரை

கிட்டடியில் இருக்குதடா

வான்படை எழுந்தது

அஞ்சி அஞ்சி ஓடி

பெருநிதி வழங்கி தமிழீழம்

களத்தினிலே நாம்

நீங்கள் செய்த

வெடிகுண்டு மனிதன்

ஊரிழந்து உறவிழந்து

பார் பார் வானில்

கதை கேளடா தம்பி

சங்கே முழங்கு

கண்களிலே நீர் சுமந்தோம்